جنبش ملی ماهستیم

هدف جنبش ملی ما هستیم ایجاد هماهنگی های لازم برای رسیدن به حکومتی ملی می باشد که ساختاری مردم محور و شایسته سالار را در جهت تضمین حقوق و آزادی های اساسی ایرانیان نهادینه کند وزمینه مشارکت فعال شهروندان را در برقراری عدالت اجتماعی و شکوه و عظمت ایران فراهم آورد.

 

جنبش ملی ما هستیم را حمایت کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

  • telegram icon 2
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Telegram

چرا ماهستیم؟

charter.jpg

ما هستیم تا با هم آینده ای خردمند، اخلاق مدار و پیشرو برای ایران مان ترسیم کنیم

*****                              

ما هستیم تا با استفاده از فرهنگ غنی ایرانی از خرافات و جهل رهایی بیابیم

*****                              

​ما هستیم تا برای پشتیبانی از حقوق مردم ستمدیده ایران، افکار عمومی ودولتهای خارجی را همگام کنیم

*****                             

ما هستیم تا انگیزه، امید و اعتماد به نفس ایرانیان داخل و خارج  را تقویت کنیم

*****                             

ما هستیم تا همراه با همه ایرانیان به سوی برقراری عدالت اجتماعی و شکوه و عظمت ایران حرکت کنیم

 
Business Meeting

ساختار تشکیلاتی جنبش

 جنبش ملی ما هستيم يک جنبش ملی فرهنگی است که فعاليت آن در جهت تشکلیل سازمانی خردمند ، اخلاق مدار، میهن پرست، تاثیر گذار و پر قدرت میباشد . 

آخرین لحظه با شهرام همایون

لوگوی ماهستیم.png

کانال ماهستیم