top of page

جنبش ملی ماهستیم

هدف جنبش ملی ماهستیم ایجاد هماهنگی های لازم برای برقراری حکومتی ملی با ساختاری مردم محور و شایسته سالار می باشد که حقوق و آزادی های اساسی ایرانیان را تضمین و  نهادینه کند و زمینه مشارکت فعال شهروندان را در برقراری عدالت اجتماعی و شکوه و عظمت ایران فراهم آورد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 • telegram icon 2
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram
 • Telegram

دعوت جنبش ملی #ماهستیم از سیاستمداران و شخصیتهای برجسته جهان در حمایت همه جانبه برای هرچه بیشتر شنیده شدن صدای مظلومیت مردم ایران و سپاسگزاری و قدردانی از شخصیت های بین‌المللی که تا به امروز صدای مردم ایران شدند.

 • telegram icon
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

جنبش ملی ما هستیم را حمایت کنید

to About

چرا ماهستیم؟

charter.jpg

ما هستیم تا با استفاده از فرهنگ غنی ایرانی از خرافات و جهل رهایی بیابیم​

*****            

ما هستیم تا برای پشتیبانی از حقوق مردم ستمدیده ایران، افکار عمومی و دولتهای خارجی را همگام سازیم

*****                              

ما هستیم تا انگیزه، امید و اعتماد به نفس ایرانیان داخل و خارج  را تقویت کنیم

*****                             

ما هستیم تا با هم آینده ای خردمند، اخلاق مدار و پیشرو برای ایران مان ترسیم کنیم

*****                             

ما هستیم تا همراه با همه ایرانیان عدالت اجتماعی و شکوه و عظمت ایران را برقرار کنیم

Business Meeting

ساختار تشکیلاتی جنبش

جنبش ملی ما هستيم يک جنبش ملی فرهنگی است که فعاليت آن در جهت تشکلیل سازمانی خردمند ، اخلاق مدار، میهن پرست، تاثیر گذار و پر قدرت میباشد .

Anchor 1

آخرین لحظه با شهرام همایون

Ch1-Block2
Watch Now