top of page
Gate of Nations -2.jpg

روند عضویت در جنبش ملی ما هستیم  

1. ورود به حساب کاربری

درصورت نداشتن حساب کاربری ، اینجا کلیک کنید

سپس باید آدرس ایمیل خود را در ایمیلی که از سایت دریافت خواهید کرد تایید کنید و با انتخاب دکمه عضویت در صفحه نخست به همین صفحه بازگردید 

2.تکمیل فرم عضویت

برای تکمیل فرم عضویت دکمه آغاز روند عضویت در پایین صفحه را فشار دهید 

3. انتخاب بسته عضویت 

برای تکمیل فرم عضویت دکمه آغاز روند عضویت در پایین صفحه را فشار دهید 

4. تماس بخش عضویت جنبش با شما در جهت تکمیل روند عضویت 

bottom of page