top of page

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

بیانیه جنبش ملی ماهستیم


روز ملی خلیج پارس بر ملت ایران خجسته باد!


با دلی روشن به پیروزی قدم برراه نه

شب به پایان می‌رسد ای دوست دل برکار نه

دست بر زانوی خود زن، پیک ما هستیم نوش

از خزر تا پارس دریا ملک خود را پاس نه


دفاع از تمامیت ارضی در تاریخ هزاران ساله ایران، بسیار روی داده است. همواره زنان و مردان ایران زمین، دوش به دوش و دست در دست یکدیگر، رشادتمندانه در برابر دشمنان این مرزوبوم ایستاده اند و خواهند ایستاد. دهم اردیبهشت ماه برگی از تاریخ همین رشادت‌هاست. روز ملی خلیج همیشه پارس، روز ایستادگی و مقاومت ملتی است که بر ترس خود غلبه کرد و با امید و باور به توان خویش )خواستن و توانستن) را به اثبات رسانید.


جنبش ملی ماهستیم از گذشته تا به امروز ، با باور به تمامیت ارضی کشور و متکی به نیروی بی بدیل ملت ایران در تلاش خویش برای عبور از جمهوری اسلامی در سایه اتحاد ملی، این روز خجسته را به ملت ایران تبریک میگوید.

همدلی، وحدت، ایران مداری و امید رمز پیروزی و چیرگی بر مشکلات است. روز ملی خلیج پارس بر ملت ایران خجسته باد!


جنبش ملی ماهستیم

7 views0 comments
bottom of page