top of page

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

جنبش ما هستیم و جنبش نصب پرچم شیر و خورشید

یک ملت یک پرچم

احیاء کننده پرچم شیر و خورشید جناب شهرام همایون که یکی از محورترین مشی مبارزاتی سیاسی و فرهنگی اش احیاء و بازپروری شیر و خورشید بیرق تاریخی ملی ملت ایران است در همه این سالها سعی در شناساندن و معرفی پرچم شیر و خورشید داشته تا این ابزار کارآمد و برنده را اهرمی برای اتحاد و همبستگی ملی و سرنگونی رژیم ضد ایرانی و ملی اسلامی در ایران کند. لذا در حرکتی بسیار هوشمندانه و کارامد و عملگرایانه سیاسی - فرهنگی توسط جنبش ملی ماهستیم " کارگاه ها " و "مراکز تولید" پرچم را در داخل ایران راه انداخت تا به صورت بسیار وسیع و انبوه چنانچه از عکسها و ویدئو ها و کلیپ ها فرستاده شده و شاهد آنیم یک نیرو و ستاد و ارتش ملی - فرهنگی بزرگ را در داخل ایران بسیج و ایجاد کند. پس از آن چنانچه در 7 آبان و روز کوروش بزرگ در اقصی نقاط ایران و در یک روز شاهد نصب 50 پرچم در کشور بودیم که به طور قطع و یقین در روزها و ماههای آینده شاهد نصب و نشر و پخش هزاران پرچم شیر و خورشید در سراسر ایران خواهیم بود...


جنبش نصب پرچم شیر و خورشید یکی از زیرکانه ترین و هوشمندانه ترین، کاراترین و عملگرایانه ترین حرکت و اکت سیاسی مبارزاتی میدانی ست که البته در طول 1 و 2 دهه اخیر توسط جناب همایون و جنبش ملی ماهستیم با نام یک ملت، یک پرچم به عنوان یک مشی و مبارزه فرهنگی - سیاسی محوری و موثر انجام پذیرفته است که امسال این حرکت ملی فرهنگی ابعادی بسیار گسترده تر در فاز تولید انبوه و نصب پرچم شیر و خورشید در داخل کشور به خود گرفته است که میتواند از سویی موجب از بین بردن ترس عمومی در شرایط سرکوب شود و اعتماد به نفس ملی و مردمی را بالا ببرد و از سویی دیگر موجب اتحاد و همبستگی ملی حول بزرگترین نماد ملت ایران به مثابه یک بیرق و هویت ملی شود و نیز از سویی یک ابزار و اهرم بسیار کارآمد فرهنگی سیاسی و در تضاد با ایده و مکتبی که به دلیل ترس و بیم از این نماد هویتی و فرهنگی ملی میگفت پرچم شیر و خورشید منحوس را از تمام اداره و شرکتها و مراکز دولتی و حکومتی و سراسر ایران پایین بیاورید، به حساب می آید. خمینی ضد ایرانی و جمهوری اسلامی ضد ملی و غیر مردمی بسیار و بسیار از بسیارانی از ما به قدرت بسیج کردن مردم و اتحاد ملی و ابزار پرقدرت هویتی و فرهنگی ملت ایران بیرق و پرچم شیر و خورشید واقف و از ان آگاهی داشتند و دارند. کاش تک تک ما ملت و اپوزیسیون به قدرت و اهمیت این بزرگترین نماد ملی و هویتی و فرهنگی و سیاسی و مبارزاتی واقف بود و حول آن جمع و متحد و یکپارچه میشد. این را جناب شهرام همایون و جنبش ملی ماهستیم و کانال یک بیش از هر کس و شخص و حزب و جریان و جنبشی آگاه بود و میداند. جنبش نصب سراسری پرچم شیر و خورشید به همکاری و هماهنگی بچه های پرتلاش و عملگرای جنبش ملی ما هستیم دقیقا در همین راستاست تا ملت ایران بر علیه رژیم اسلامی ضد ایرانی بر محور بزرگترین نماد و بیرق ملی مردم ایران گرد هم جمع شوند. پرچم شیر و خورشید و میهن / وطن؛ ایران بزرگترین ابزار و اهرم و وسیله فرای از همه گرایشات و باورها و ایسم ها و احزاب و ساختار حکومتی ست که میشود و میتوان حول آن متحد و یکپارچه و همکاری و همیاری کرد تا بساط این حکومت ضد شیر و خورشید و ضد ملی اسلامی را برانداخت.


112 views0 comments

Comments


bottom of page